KẾT QUẢ BỎ PHIẾU ĐẠI HỘI TRÙ BỊ TNTT VĨNH HOÀ

0

KẾT QUẢ BỎ PHIẾU TÍN NHIỆM ĐẠI HỘI TRÙ BỊ

Khoá I Nhiệm Kỳ 2015 – 2017

Thời gian diễn ra: 19h15’ ngày 20/3/2015 tại nhà Văn hoá xóm 9 – Vĩnh Hoà

Có mặt: 38/43

Tt Tên Thánh Họ Tên Chức vụ lâm thời Phiếu bầu chọn Ghi chú
        1              Maria Lưu Thị Hường Ngành trưởng Nghĩa Sĩ 25 x
        2              Maria Lưu Thị Vân Anh Dự trưởng Thiếu Nhi 25 x
        3              Giuse Lê Đình Lực Dự trưởng Thiếu Nhi 23 x  
        4              Maria Nguyễn Thị Nyny Dự trưởng Ấu Nhi 23
        5              Giuse Lưu Tuấn Kha Dự trưởng Nghĩa Sĩ 22 x
        6              Maria Lưu Thị Mỹ Nương Dự trưởng Thiếu Nhi 21 x
        7              Giuse Nguyễn Văn Đại Dự trưởng Chiên Con 20 x   
        8              Maria Nguyễn Thị Phương Ngành trưởng Ấu Nhi 18 x   
        9              JB Lê Triệu Ơn Dự trưởng Ấu Nhi 18 x   
    10              Giuse Nguyễn Phan Anh Tuấn Dự trưởng Ấu Nhi 16 x  
    11              Maria Phạm Thị Thao Dự trưởng Chiên Con 16 x  
    12              Maria Lê Thị Nhung Ngành trưởng Chiên Con 15  
    13              Maria Vũ Thị Ngân Thủ quỹ 7  
    14              Maria Trần Thục Hiền Dự trưởng Nghĩa Sĩ 6  
    15              Maria Nguyễn Hoàng Niên Thảo Huynh trưởng Thiếu Nhi 5  
    16              Giuse Phan Xuân Dương Dự trưởng Thiếu Nhi 5  
    17              Maria Phan Thị Nguyên Dự trưởng Ấu Nhi 4  
    18              Giuse Lâm   4  
    19              Giuse Pháp   4  
    20              Maria Nguyễn Lan Anh   2  
    21              Giuse Nguyễn Sáng Côn Đoàn trưởng 0  
    22              Giuse Thuỷ   0  

 Bài viết của:

Jesus’s Love Cross – Thầy trợ úy của Đoàn TNTT giáo xứ Vĩnh Hòa.

 

Share.

About Author

Leave A Reply